Skip to content

教练Truong Viet Hoang停止领导HCMC俱乐部

教练Truong Viet Hoang停止领导HCMC俱乐部
  在9月30日晚上的V-League 2022第17轮比赛中,教练Truong Viet Hoang在Ho Chi Minh City的比赛中输给了Saigon FC,在Thong Nhat Stadium的Saigon FC中输给了Saigon FC。照片:Cao Toan

  总统Nguyen Huu Thang可以与Ho Chi Minh City Club分手。照片:Anh Khoa

  Duc Dong